Контакти

CONTACTS

Insurance

Headquarters: 48, Troleina Str. 9000 Varna, Bulgaria

Phones:
mobile: (+359 896) 500 929
tel: (+359 52) 500 929
fax: (+359 52) 500 929

e-mail: insurance@qbigroup.com


     --------------------------------------------------

Office: 9000 Varna, Bulgaria

Phones:
mobile: (+359 896) 500 929
tel: (+359 52) 500 929

e-mail: office(at)qbigroup(dot)com

Road Assistance

Address: 48, Troleina Str. 9000 Varna, Bulgaria

Phones:
mobile: (+359 89) 999 3363
tel: (+359 52) 500 929
fax: (+359 52) 500 929

e-mail: road_assistance@qbigroup.com

Technical Inspection (Toplivo)

Address: 21, Republika Blvd. Base “Toplivo” AD, 9000 Varna, Bulgaria

Phones:
mobile: (+359 899) 500 502
tel: (+359 52) 500 502

e-mail: gtp@qbigroup.com

Technical Inspection (Rail Station)

Address: 3, Devnya Str. Rail Station, 9000 Varna, Bulgaria

Phones:
mobile: (+359 896) 915 916
tel: (+359 52) 915 916

Изправяне на криви спирачни дискове (PRO-CUT Варна)

Адрес: гр. Варна

Телефон:
мобилен: (0895) 57 27 00

e-mail: office(at)qbigroup(dot)com

e-mail: gtp@qbigroup.com